Tầm nhìn của chúng tôi là cung cấp đến khách hàng đa dạng các giải pháp và thiết kế ý tưởng mang tính thực tế, có cân nhắc, suy nghĩ tiến bộ và mang nhiều yếu tố liên quan. Chúng tôi hướng đến việc phân phối từng dự án và cơ hội trong 1 quá trình làm việc chặt chẽ nhằm cho phép thiết lập trật tự và yếu tố đầu vào logic và đầu ra hợp lý, trong suốt quá trình tương tác phức tạp và hợp lý với nhiều nhà đầu tư. Qúa trình thiết kế của chúng tôi cho từng dự án tổng quát sẽ thiết lập các nền móng quan trọng cho từng khách hàng với chiến lược dài hạn, chúng tôi tin rằng sự đầu tư vào mối quan hệ với khách hàng là điều quan trọng.
 
Thành lập năm 2010, tháng 06 ngày 26.

Văn phòng làm việc: Số 48, Đường số 1, Khu phố 02, Phường Bình An, Quận 2, TPHCM

Điện thoại - Telephone: +84-8-37406645

Website: http://sldv.com.vn

Email: contact@sldv.com.vn

Facsimile: +84-8-37406654