Công ty SLDV là một công ty chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn quản lý phát triển dự án và vốn chuyên nghiệp và các cơ hội hợp tác cùng công ty khác, cung cấp các giải pháp thiết kế và quản lý sáng tạo xuất phát từ bộ phân chiến lược kinh doanh – phát triển tài sản, tài chình và giải pháp phát triển hỗ trợ vốn, tham gia cùng liên kết đầu tư và quản lý quỹ, tư vấn dự án, liên kết mạng lưới với các bộ phận kinh doanh quốc tế trong việc liên kết và phát triển nguồn lực, hạ tầng, năng lượng và chiến lược đầu tư thương mại. Từng bộ phận kinh doanh được lãnh đạo bởi các chuyên gia hàng đầu với hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc phục vụ nhu cầu đặc thù của từng loại khách hàng, cộng động và các đối tác tham gia dự án.

Mục tiêu kinh doanh đơn thuần của chúng tôi là nhằm trong việc xây dựng môi trường làm việc theo nhóm hiệu quả, tạo ra được các kết quả và đề cương thực hiện kế hoạch chiến lược. SLDV đã rất thành công trong việc kết nối nguồn lực hiện hữu và mạng lưới cộng tác viên quốc tế. Chúng tôi tự hào làm việc trực tiếp với các đối tác của chúng tôi xác định cơ hội và nhu cầu cụ thể, kiểm tra và xem xét cụ thể trong bối cảnh điều kiện đầu tư và tiêu chuẩn, xác định rủi ro với chiến lược giảm thiểu rủi ro thích hợp và thiết lập các giải pháp thoát khỏi khó khăn một các linh động và hợp lý nhất. Cấu trúc được thực hiện trên cơ sờ liên quan giữa thời gian, nguồn lực và tiền bạc.

Nhóm chuyên gia đã có kinh nghiệm trong việc tập trung mở rộng từ giá trị các bất động sản, liên kết các tập đoàn thông qua việc liên kết và khai thác tối đa cơ hội kinh doanh hiện hữu, mỡ rộng từ $5.0M cho đến 2 tỷ đô la.

Phương pháp làm việc luôn quan tâm và cân nhắc đến mục tiêu của tất cả các bên liên quan được chúng tôi xem xét đầu tiên trong quá trình ra các quyết định. Các chiến lược liên kết thường được yêu cầu nhằm tối đa hóa các lợi ích cho việc xây dựng các mục tiêu và cơ hội cần đạt được cho khách hàng. Chúng tôi cũng rất tự hào khi áp dụng quy trình suy nghĩ sáng tạo trong việc phát triển các chiến lược thiết kế đẳng cấp, khơi mở các tiềm năng đấu tư và đạt được mục tiêu lợi nhuận thu hồi dài hạn.

Công ty Southland Việt nam là thành viên các hiệp hội có uy tín tại Việt Nam như:
1- Hội Kiến Trúc Sư Việt Nam - www.kienviet.net 
2- Hội quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam - www.ashui.com
3- Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ chí minh - www.horea.org.vn
4- Hiệp hội doanh nghiệp thành phố hồ chí minh - www.huba.org.vn