LÊ KHÁNH XUÂN
Tổng giám đốc

Cô Lê Khánh Xuân có hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc triển khai kinh nghiêm phát triển kinh doanh tại khu vực đông nam châu á bao gồm Việt nam, campuchia, lao, Philippines, Nepal, và Trung Quốc. Kinh nghiệm làm việc của cô Xuân bao gồm nhiều lĩnh vực kinh doanh / dịch vụ du lịch, phát triển dự án bất động sả, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật. Cô Xuân còn có rất nhiều kinh nghiệm trong việc giao thương quốc tế, quảng cáo và xúc tiến thương mại đa quốc gia và quản lý dự án quốc tế.

Education
Master Business Administration (MBA)
University State of California (USC)

EXPERIENCES WITH VIETNAM PROJECTS:

- Master plan for 860 ha in Hoc Mon district f- An Phu Hung Co.
- Re-master plan for 336 ha in District 2 in Sai Gon - DPA HCMC
- Master plan for 2200 ha in Van Phong Bay, Sao Viet Co.
- Master plan for 22 ha in Da Lat city – BIDV Dalat
- Master plan for 10,6 ha in District 7, Sai Gon, - Sacomreal
- Mix used building 6,080 m2 in Sai Gon, - Sabeco
- Shopping center in District 7, Sai gon,- Mapletree
- Metropolitan Municipal building in Ha Noi - City Hanoi
- Consultant 38 ha Cau Sat urban area Pleiku, VKG
- Consultant 3h Hoi Phu trade center,Pleiku, VKG
- Consultant 55 ha An Vu Lake Royal ecological areaHung Yen, VKG
- Consultant 12.2 ha Resort dev in Ninh Van Bay, Nha Trang - JALL
- Consultant 190 ha land for race track – Hong Phat
- Consultant 1500 ha resort on a lake Pleiku mountain side - REED
- Consultant 850 ha Bien Ho international resort complex Pleiku, VikG
- Consultant 350 ha Hai Giang Eden international resort complex, Quy Nhon province, VKG
- Consultant 5000 ha New airport in Saigon – Parson and HOK